مرکز آموزش برق

دوره های آموزشی برق و محصولات آموزشی برق

مرکز آموزش برق

دوره های آموزشی برق و محصولات آموزشی برق

دوره های آموزشی برق صنعتی

 

 

ثبت نام و هماهنگی

تلفن 35239082-035

فاکس  35249084-035

تلگرام  @MarkazeAmouzesh

وبلاگ  http://trainingcenter.blog.ir

برق صنعتی ولیعصر یزد
ارائه کننده تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون
ارائه کننده محصولات شیوا امواج در استان یزد و استانهای همجوار
 تایمر هفتگی شیوا امواج
تایمر مولتی شیوا امواج
ترموستات شیوا امواج
ترموستات های شیوا امواج
شمارنده های شیوا امواج
رطوبت سنج شیوا امواج
فلومتر کنترل سطح مایعات شیوا امواج
سوپر کنترل فاز شیوا امواج
مولتی‌متر شیوا امواج
 سوپر ولت آمپر شیوا امواج


مشاوره رایگان و طراحی تخصصی با پشتوانه بیست سال سابقه اجرایی پروژه های صنعتی 

کلیه محصولات به همراه آموزش حضوری

الکترو صنعت ولیعصر یزد، تأمین کننده تجهیزات و لوازم برق صنعتی و اتوماسیون  و محصولات شیوا امواج

الکترو صنعت ولیعصر یزد
09131547767
035-35239082
035-35249084
035-35249085
mansuri5m@yahoo.com

https://t.me/ElectroSanatValiasr

محصولات شیوا امواج الکترو صنعت ولیعصر

مهندسین برق و بهداشت حرفه‌ای با گذراندن این دوره می توانند یک صاعقه گیر را طراحی نمایند و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.
الزامات و استانداردهای صاعقه گیر ارائه می شود و با مشخصات فنی تجهیزات صاعقه گیر آشنا می شوند
مرکز آموزش برق
Http://t.me/markazeamouzesh

طراحی و اجرای صاعقه گیر

تقویم آموزشی مرکز آموزش برق بهار 1398

تقویم آموزشی مرکز آموزش برق بهار 1398

تقویم آموزشی مرکز آموزش برق تابستان 1398

تقویم آموزشی مرکز آموزش برق تابستان 1398

تقویم آموزشی مرکز آموزش برق پاییز 1398

توویم آموزش پاییز 1398